Hva er Crossfit?


CrossFit kort beskrevet er – Konstant variasjon, og funksjonelle bevegelser utført med høy intensitet.

Hva betyr dette?


Med «konstant variasjon» mener vi at en treningsøkt sjelden er lik den forrige. Det fysiske, og ikke minst det psykiske, blir utfordret på hver eneste trening ved at man ikke vet hva dagens WOD (workout of the day) består av.

«Prepare for the unknown»

Funksjonelle bevegelser betyr bevegelser som er naturlige. F.eks. en knebøy; man setter seg ned og reiser seg opp. Markløft; man plukker opp noe fra bakken og reiser seg opp. Det samme med push-ups, pull-ups, ulike vektløftingsøvelser og turnmomenter. Funksjonelle bevegelser betyr også at vi jobber med flere muskelgrupper samtidig, så du vil ikke oppleve å gjøre en isolert øvelse som f.eks. bicepscurl.

Ved å legge opp treningene etter å jobbe med flere muskelgrupper samtidig, blir treningen mer effektiv, og man vil få en gjennomtrent kropp rustet til å takle både hverdagslige gjøremål, jobb og spesifikke idretter. Sist, men ikke minst, gjøres øvelsene med høy intensitet. Den høye intensiteten CrossFit-øvelser utføres med gir raske resultater, uansett om det er snakk om å utføre øvelser raskere, eller med tyngre motstand.

Med CrossFit jobber man konstant for å forbedre ti fysiske faktorer:

  1. Hjerte/åndedrettsutholdenhet – Kroppens evne til å samle, behandle og levere oksygen.
  2. Utholdenhet – Kroppens evne til å behandle, levere, lagre og utnytte energi.
  3. Styrke – Kroppens evne til å utvikle maksimal kraft.
  4. Fleksibilitet – Kroppens evne til å maksimere rekken av bevegelse til et gitt punkt.
  5. Kraft – Kroppens evne til å bruke maksimal styrke på minimal tid.
  6. Hastighet – Kroppens evne til å minimere tid brukt på en gjentatt bevegelse.
  7. Koordinasjon – Kroppens evne til å kombinere flere bevegelser til ett bevegelsesmønster.
  8. Smidighet – Kroppens evne til å minimere overgangen fra et bevegelsesmønster til et annet.
  9. Balanse – Kroppens evne til å justere kroppsdelene mot tyngdekraften ved å opprettholde eller flytte kroppen.
  10. Nøyaktighet – Kroppens evne til å kontrollere bevegelse i en bestemt retning eller ved en gitt intensitet.

CrossFit-pyramiden – Vår tilnærming til optimal helse


CrossFit-pyramiden viser vår tilnærming til hvordan man kan oppnå en best mulig helse. Overraskende for mange ligger kosthold i bunn. Mat er din medisin, og et godt kosthold er nøkkelen til god helse. Vi anbefaler et kosthold bestående av kjøtt, fisk, egg, sunt fett, mye grønnsaker, samt noe nøtter og frukt. Styrke og kondisjon må deretter bygges, og opprettholdes. Gymnastikk og kroppskontroll, vektløfting, og til slutt sport/spesialitet, er de påfølgende nivåene. Hvert trinn i pyramiden danner fundamentet for neste trinn, og om nivåene på et trinn er mangelfull vil det svekke prestasjoner på trinnene over.